Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/fitmomcz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2722

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/fitmomcz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2726

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs4/fitmomcz/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3624
Miminka – Fit Mom

Miminka

První rok je v životě dítěte ten nejdůležitější. Je to období, kdy dochází k největšímu a nejintenzivnějšímu vývoji prakticky ve všech oblastech. Za pouhých 12 měsíců od příchodu na svět se miminko dostává z čistě horizontální polohy postupně do sedu, stoje a chůze. V žádné další věkové etapě již není vývoj tak intenzivní.

A to je důvod, proč je třeba dobře znát všechny posloupnosti psychomotorického vývoje a vědět, jak miminko v případě potřeby vhodně stimulovat. Neméně důležitý je i správný handling a nošení dítěte.

Všechny tyto dovednosti vám mohu v případě zájmu předat nejen prostřednictvím nácviku správné manipulace s miminkem, ale také v rámci psychomotorické poradny pro děti do 1 roku.

Nácvik handlingu a správné manipulace s miminkem

Správná manipulace s miminkem je velmi důležitá. Nošení, zvedání, otáčení a přebalování jsou manipulační techniky, které rodiče s miminkem dělají několikrát denně, aniž by si uvědomili, jak výrazně tím mohou ovlivnit jeho psychomotorický vývoj. Pokud rodiče nevědí na co si dávat pozor, mohou při nesprávné manipulaci udělat mnoho chyb, které pak následně mohou negativně ovlivnit další vývoj dítěte (např. osová asymetrie, problémy s otáčením, záklon hlavy, jednostranné plazení, problémy s koncentrací ve školním věku, vadné držení těla apod.).

Cílem handlingu je proto naučit rodiče správné manipulaci s miminkem tak, aby to bylo v souladu s jeho potřebami, vývojovými možnostmi i nejnovějšími poznatky v oblasti psychomotorického vývoje.

 

Do této oblasti patří:

  • nošení, zvedání a pokládání miminka
  • chování v náruči
  • uklidňování při pláči
  • přetáčení
  • polohy vhodné k sociálním kontaktům
  • odpočinkové polohy
  • přebalování
  • polohy vhodné k mytí a ke spánku

 

Kromě toho rodiče získají informace o způsobu správné a účinné stimulace dítěte, která by měla být v souladu s jednotlivými vývojovými etapami. Zároveň by měla respektovat povahové vlastnosti miminka a jeho psychomotorický vývoj.

Je vhodné, pokud nácvik handlingu absolvují oba partneři (popř. babičky nebo chůvy), a to ještě před porodem. Jen tak je zajištěno, že s miminkem bude manipulováno již od narození správnou technikou a jeho stimulace bude od počátku probíhat v souladu s jeho psychomotorickým vývojem.

Cena zde

Psychomotorická poradna pro miminka

Psychomotorická poradna pro miminka je určena především pro rodiče s dětmi od narození do jednoho roku. Právě období prvního roku života je pro miminko to nejdůležitější, protože zde probíhá rozvoj všech základních dovedností*, které si s sebou následně ponese do života. Je proto vhodné navštívit poradnu hned po narození miminka a poté docházet na pravidelné kontroly. Ty by měly probíhat každý měsíc alespoň do 6. měsíce věku dítěte a dále podle potřeby.

*rozvoj zraku, sluchu, hrubé a jemné motoriky, řeči, rozumový a sociální rozvoj

 

Cílem poradny je

  • seznámit rodiče s předpokládaným vývojem dítěte od narození do jednoho roku
  • vysvětlit rodičům čeho by mělo jejich dítě v jednotlivých etapách raného vývoje dosáhnout, v jaké posloupnosti a jakým způsobem
  • podívat se na kvalitu zvládnutých dovedností dítěte a v případě potřeby doporučit vhodné podněty a stimuly
  • ukázat rodičům možnosti řešení případných drobných odchylek* v rámci psychomotorického vývoje dítěte, které se dají velmi snadno odstranit, jsou-li zachyceny včas
  • naučit rodiče, jak dítě formou hry vhodně stimulovat k tomu, aby jednotlivé dovednosti dobře zvládalo
  • prohloubit vzájemné porozumění a citovou vazbu mezi rodiči a dětmi

  *hrubší odchylky do správného psychomotorického vývoje bývají včas odchyceny lékařem a děti jsou v péči specialistů

Pamatujte na to, že vy jako rodiče jste jediní, kdo máte možnost být s dítětem 24 hodin denně a svým přístupem a pravidelnou péčí ovlivňovat jeho současný, ale i budoucí vývoj. Proto se vyplatí věnovat miminku maximum vaší pozornosti, zejména v prvním roce života. V tomto období si totiž dítě buduje základy, na kterých bude stavět po zbytek svého života. A je třeba, aby tyto základy byly pevné a stabilní, čehož můžete díky pravidelným návštěvám a kontrolám v poradně psychomotorického snadno dosáhnout.

Cena zde