Komplexní analýza

 

 

Prostřednictvím komplexní analýzy získáte tyto informace o složení vašeho těla:

 • Aktuální hmotnost a její celkové zhodnocení včetně stanovení cílové hmotnosti
 • Množství tělesného tuku a svalové hmoty
 • Množství viscerálního (útrobního tuku)- jeden z faktorů ovlivňujících riziko kardiovaskulárních chorob
 • Procentuální podíl tělesného tuku
 • Stupeň obezity
 • Množství tělesné vody, podíl vnitrobuněčné/mimobuněčné vody – odhalí rizika vzniku edémů v měřených segmentech
 • Celkové hodnocení svalové a tukové tkáně
 • Množství svalové hmoty v jednotlivých tělesných segmentech a její procentuální zastoupení
 • Množství tukové tkáně v jednotlivých tělesných segmentech a její procentuální zastoupení
 • Množství bílkovin, minerálních látek
 • Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí – tato hodnota je velmi důležitá pro prevenci a diagnostiku osteoporózy
 • Bazální metabolickou míru
 • Hodnotu BMI
 • Obvod krku, horních i dolních končetin, hrudníku, pasu a boků (referenční hodnoty)
 • WHR poměr (poměr pas/boky) – jeden z faktorů ovlivňujících riziko kardiovaskulárních chorob
 • Vyváženost pravé a levé části těla, horní a dolní poloviny těla
 • Metabolický věk – ukazatel srovnávající úroveň bazálního metabolismu daného jedince a hodnotu bazálního metabolismu u stejné věkové skupiny; určuje skutečné stáří organismu
 • Růstový graf pro děti
 • Energetický výdej při jednotlivých pohybových aktivitách
 • Grafické znázornění historie výsledků měření

Pozn.
Komplexní analýza obsahuje navíc oproti základnímu měření výše uvedené, tučně vyznačené údaje.

 

+ při komplexní analýze navíc získáte:

 • Vzorový jídelníček
 • Měření krevního tlaku

Cena zde