Prekoncepční péče

O těhotenství, kvalitě vývoje plodu a průběhu těhotenství se rozhoduje dávno před tím, než žena přijde do jiného stavu.

 

Pokud tedy plánujete miminko, je třeba pamatovat na to, že samotná příprava na těhotenství je stejně důležitá jako samotné těhotenství. S touto přípravou, tzv. prekoncepční péči, je vhodné začít cca 3 měsíce před plánovaným otěhotněním (pokud je některý z partnerů chronicky nemocný nebo má problémy s hmotností, může být tato doba ještě delší).

Co všechno se skrývá pod pojmem prekoncepční péče a k čemu slouží?

 

Úkolem prekoncepční péče (pre = před, koncepce = početí) je včas odhalit a v případě potřeby odstranit nebo omezit rizika, která by negativně mohla ovlivnit budoucí těhotenství. Důraz je přitom třeba klást zejména na správnou životosprávu, úpravu jídelníčku, omezení stresu, pravidelný pohyb a v případě potřeby i změnu hmotnosti.

Důležité je také správně načasovat pravidelné očkování mimo těhotenství, upravit užívání léků pro chronická onemocnění, včas vyléčit zánětlivá onemocnění a ošetřit chrup. V rámci prekoncepční péče by žena také měla absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku, která případně odhalí stavy, jenž by mohly ohrozit zdárný průběh těhotenství. Součástí vyšetření by mělo být i kontrola prsou a děložního čípku.

Stabilizace stávajících chorob či jejich včasné odhalení zabrání jejich zhoršení v těhotenství (např. vysoký krevní tlak, cukrovka, ledvinné či srdeční onemocnění). V případě, že je v rodině některého z partnerů určitá genetická zátěž, je vhodné podstoupit genetické poradenství a případné další vyšetření.

Před plánovaným těhotenstvím je také třeba skoncovat s kouřením a dalšími zlozvyky (pití alkoholu, drogy, nadužívání léků apod.), které bývají spojené s vyšším rizikem samovolných potratů, nižší porodní hmotností novorozence a dalšími zdravotními komplikacemi.

Kromě zdravotních aspektů, je třeba se v rámci prekoncepční péče zaměřit i na ekonomickou situaci rodiny a sociální problémy či změnu pracovního prostředí. Ženy pracující na místě, které je spojené s určitými zdravotními riziky (např. styk s chemikáliemi, anestetiky nebo ionizačním zářením), by se měly  pokusit si najít bezpečnější práci ještě předtím, než  otěhotní. Rovněž práce, kde je nutností zvedat těžká břemena, není pro nastávající maminku vhodná.

Dítě by se mělo narodit do funkční rodiny, která je schopna zabezpečit jeho fyzický i psychický vývoj — i to je dobře řešit ještě před početím. Základem úspěchu je tak i psychická pohoda obou partnerů, která se velmi často podceňuje.

Na čem můžeme společně pracovat?

ÚPRAVA ŽIVOTOSPRÁVY

Úprava životosprávy v sobě zahrnuje postupné kroky vedoucí k celkové změně životního stylu, omezení sedavého způsobu života prostřednictvím pravidelného pohybu, odstranění zlozvyků (alkohol, kouření aj.) a eliminaci nadměrného stresu. Důraz je přitom kladen i na kvalitní spánek a dostatek regenerace.

S celkovou změnou životního stylu vám mohu pomoci v rámci pravidelných KONZULTACÍ více zde, díky úpravě jídelníčku a stravovacích zvyklostí v rámci služby VÝŽIVA více zde a prostřednictvím pravidelného CVIČENÍ, jehož součástí je v případě potřeby i nácvik vhodných relaxačních technik více zde.

ZMĚNA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ A ÚPRAVA JÍDELNÍČKU

Důležitou součástí prekoncepční péče je výživa v prekoncepčním období, tedy v období před otěhotněním. Základem by měl být zdravý jídelníček obou partnerů, který obsahuje dostatek ovoce, zeleniny, masa, ryb a mléčných výrobků.

Pomocí správné výživy lze zabránit vzniku řady patologických stavů, které by jinak mohly vzniknout při nedostatku některých živin, a to nejen u plodu, ale i u budoucí matky. Nedostatečný příjem živin (zejména vitaminů a minerálů) je často dáván do souvislosti se závažnými vrozenými malformacemi (rozštěp patra a rtu, defekty močového traktu, zkrácení končetin apod.). Pokud tedy potrava neobsahuje dostatečné množství těchto látek, je třeba je do organismu ženy dodat buď přirozenou cestou v podobě zvýšené konzumace potravin s jejich vysokým obsahem nebo formou vhodné suplementace s využitím různých multivitaminových přípravků. K nejdůležitějším živinám v prekoncepční výživě vedle dostatečného příjmu základních živin, patří především listová kyselina (její denní příjem by měl být 400 mikrogramů), esenciální mastné kyseliny a železo.

Správná výživa v tomto období má nejen kladný vliv na snižování rizika vzniku výše uvedených vrozených vad, ale je také významným nástrojem k dosažení a udržení optimální tělesné hmotnosti nejen v prekoncepčním období, ale i v průběhu celého těhotenství.

Příjem vyvážené stravy u žen v plodném věku kromě jiného ovlivňuje růst a zrání folikulů ve vaječnících, a tím i následnou ovulaci. U mužů má zdravá a pestrá strava podíl na kvalitě a množství spermií a jejich pohyblivosti.

Výživové poradenství a úpravu jídelníčku v rámci prekoncepční péče vám nabízím v rámci služeb VÝŽIVA více zde.

ÚPRAVA HMOTNOSTI

Tělesná hmotnost budoucí matky je velmi důležitá vzhledem k tomu, že přímo ovlivňuje schopnost otěhotnět. Následně má vliv i na průběh celého těhotenství. Ale co je vlastně ideální váha? Ženy bývají často mylně přesvědčeny, že jejich tělesná hmotnost není v pořádku a snaží se zhubnout, ačkoliv ze zdravotního hlediska je jejich hmotnost v pořádku a další zásahy by je mohly zavést do oblasti podváhy. Je třeba si uvědomit, že příliš malá hmotnost, a stejně tak i příliš nízké procento podkožního tuku, významně snižuje produkci estrogenu, hormonu, který ovlivňuje reprodukční cyklus. Extrémně nízká tělesná hmotnost může vést i úplnému vymizení menstruace a ztrátě plodnosti. Stejně tak nežádoucí je i příliš vysoká váha a nadbytek tělesného tuku. Díky nadměrné hmotnosti se naopak produkce estrogenu zvyšuje, a to natolik, že dochází k potlačování zrání vajíček (podobně jako je tomu u antikoncepce). Obezita proto představuje poměrně výraznou překážku při snaze o otěhotnění.

Nadměrná hmotnost ovšem neovlivňuje pouze ženskou, ale i mužskou plodnost. Má totiž vliv na množství a kvalitu spermií, ale také na jejich pohyblivost.

Pokud vás zajímá, zda je vaše hmotnost ideální, doporučuji nechat se změřit na bioimepančním přístroji Inbody 270 více zde.

Pokud potřebujete poradit a pomoci s úpravou vaší hmotnosti, využijte služeb VÝŽIVA více zde a CVIČENÍ  více zde.

ích cvičebních lekcí. Bližší informace naleznete v sekci CVIČENÍ více zde.

POHYBOVÁ AKTIVITA

V rámci prekoncepční péče se nesmí zapomínat ani pravidelný pohyb. Ten nejenže pomáhá s úpravou hmotnosti, ale má také vliv na celkovou kondici budoucí maminky a zdárný průběh těhotenství . Cílem cvičení v tomto období by proto nemělo být žádné drastické hubnutí a příliš intenzivní cvičení. To totiž může organismus ženy příliš vyčerpat a následně negativně ovlivnit snahu o početí. Cvičení by naopak mělo směřovat k celkové harmonizaci těla a odstranění případných svalových dysbalancí a nevhodných pohybových stereotypů. Je-li třeba upravit hmotnost, pak by tato změna měla probíhat pomalu a pozvolna. V rámci tréninku je vhodné také zaměřit pozornost na nácvik držení těla, mobilizaci pánve včetně aktivace pánevního dna, popř. zařadit cvičení podle Ludmily Mojžíšové.

Na dostatek pohybu by neměl zapomínat ani partner budoucí maminky. Má-li problém s hmotností, cvičení mu bude dobrým pomocníkem. Pravidelný pohyb také pomůže navýšit množství spermií a zlepšit jejich kvalitu a pohyblivost. Často se také stává, že nejen žena, ale i muž má problém s mobilitou pánve, což může následně ovlivnit jeho plodnost. V tom případě je vhodné využít také cvičení podle Ludmily Mojžíšové, popř. cviky z konceptu Spiraldynamik.

V případě, že máte zájem o cvičení v rámci prekoncepční péče, využijte služby CVIČENÍ více zde.

ODSTRAŇOVÁNÍ STRESU POMOCÍ RELAXAČNÍCH A DECHOVÝCH CVIČENÍ

V dnešní společnosti je stres prakticky na běžném denním pořádku. Samozřejmě vždy záleží na jeho míře a délce trvání. Pravidelné a dlouhodobé vystavování se stresujícím faktorům, zejména v době, kdy plánujete miminko, není žádoucí vzhledem k tomu, že stres negativně působí na plodnost obou partnerů. U mužů snižuje kvalitu spermatu, zejména co se týče počtu a hybnosti spermií. U žen pak vytváří neurochemické změny, které vedou ke změněné produkci některých hormonů. To má ve svém důsledku vliv na dozrávání vajíčka i jeho sestoupení.

Jak tedy se stresem úspěšně bojovat? První možností je snažit se stresové faktory eliminovat na minimum. Ovšem ne vždy se to daří. Na místě je proto umět vhodné dechové a relaxační techniky (např. vědomé dýchání, autogenní trénink aj.).

Ty vás v případě zájmu naučím v rámci individuálních cvičebních lekcí. Bližší informace naleznete v sekci CVIČENÍ více zde.