Konzultace


Při první návštěvě svým klientům poskytuji úvodní konzultaci včetně měření na přístroji Inbody 270, a dále pak nabízím možnost jednorázových nebo pravidelných konzultací.

Úvodní konzultace

V rámci této úvodní konzultace společně probereme vaše cíle a očekávání, časové a případně finanční možnosti, váš denní režim a stravovací zvyklosti a samozřejmě i váš zdravotní stav (v případě pochybností nebo zdravotních omezení konzultuji další postup s lékařem). Součástí úvodní konzultace je i vstupní diagnostika a měření na bioimpedančním přístroji Inbody 270 (v případě těhotenství se měření neprovádí).

Cena zde

Kontrolní konzultace

V rámci této konzultace probíhá kontrola aktuálního stavu a proběhlých změn. Součástí je kontrolní měření na přístroji InBody270 a návrh dalšího postupu a případných úprav v rámci spolupráce.

Cena zde

Jednorázová konzultace

Tuto konzultaci můžete využít v případě, že chcete cvičit sami a chcete se pouze poradit . V rámci této jednorázové konzultace Vám také mohu pomoci zorientovat se v široké nabídce sportovní výživy a pomoci s výběrem vhodných doplňku, popř. poradit v oblasti výživy a zdravé životosprávy. Součástí této konzultace není měření na bioimpedančím přístroji InBody 270.

Cena zde