Konzultace


Při první návštěvě svým klientům poskytuji úvodní konzultaci včetně měření na přístroji Inbody 270, a dále pak nabízím možnost jednorázových nebo pravidelných konzultací.

Úvodní konzultace

V rámci úvodní konzultace společně probereme vaše cíle a očekávání, časové a případně finanční možnosti, váš denní režim a stravovací zvyklosti a samozřejmě i váš zdravotní stav (v případě pochybností nebo zdravotních omezení konzultuji další postup s lékařem). V rámci této konzultace probíhá kontrola aktuálního stavu a proběhlých změn. Je také možno vyžít jednorázové konzultace. V jejím rámci vám mohu pomoci se například zorientovat v široké nabídce sportovní výživy, pomoci s výběrem vhodných doplňků, popřípadě poradit v oblasti cvičení, výživy a zdravé životosprávy.

Cena zde