Mami a mimi

Chcete se po porodu zaměřit na získání dobré kondice a hezké postavy? A zároveň chcete svou pozornost věnovat i miminku? Umět s ním správně manipulovat? Jemným cvičením a formou hry ho stimulovat k dobrému psychomotorickému vývoji. Pak je balíček služeb „Mami a mimi“ určen právě vám.

Image

Co v sobě zahrnuje balíček služeb „Mami a mimi“?

V rámci balíčku služeb „Mami a mimi“ absolvuje novopečená maminka úvodní konzultaci, jejíž nedílnou součástí je vstupní diagnostika a měření na přístroji Inbody 270. Na jejich základě pak sestavím cvičební plán – vždy s ohledem na to, zda maminka kojí, či nikoli. Ve cvičebním plánu, který je vždy sestavován na období jednoho až dvou měsíců, se u klientek zaměřuji nejen na postupné snižování přebytečných kilogramů, ale také na formování postavy, zpevňování středu těla a práci s pánevním dnem. Důraz přitom kladu na správné dýchání a držení těla. V rámci desáté, poslední lekce vás pak bude čekat závěrečné přeměření na přístroji Inbody 270 a zhodnocení vašich pokroků.

Balíček kromě péče o maminku zahrnuje i péči o miminko, a to ve smyslu nácviku správné manipulace a stimulace. Součástí balíčku služeb jsou také tři psychomotorické poradny, v jejichž průběhu budu vaše miminko pravidelně kontrolovat a sledovat, zda se vyvíjí správně tak, jak má, a to zejména z hlediska jemné a hrubé motoriky.

Balíček obsahuje:

Pro maminku

1 x úvodní konzultace včetně měření na Inbody 270*

5 x individuální cvičení pod dohledem*

2 x základní cvičební plán

1x kontrolní měření na Inbody 270

Pro miminko

1x nácvik handlingu a správné manipulace s miminkem *

3 x psychomotorická poradna pro miminka *

* délka trvání 55 minut